Crematorium

Het crematorium Westlede te Lochristi

Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi
Tel. 09/355 51 78
www.westlede.be/lochristi
Cremeren of niet, niet altijd de gemakkelijkste keuze. Het crematorium Westlede te Lochristi biedt u de mogelijkheid om in alle sereniteit afscheid te nemen van uw dierbare.

Bloemen

Bloemen De Somviele
Hooiwege 12, 9940 Sleidinge
Tel. 09 357 35 59
bloemen.desomviele@skynet.be
www.bloemen-desomviele.be

Vanda Flowers
Schoonstraat 242, 9940 Evergem
Tel. 09 253 09 36

Bloemen Mortier
Mithremstraat 52, 9940 Sleidinge
Tel. 09 357 34 07

Bloemen Tom
Hoeksken 13, 9940 Evergem
Tel. 0476 99 70 45
info@bloementom.be
www.bloementom.be

 Websites en nuttige links

Crematorium Westlede (info crematie ...)
Stad Gent (info stadsdiensten)
Notaris.be (info nalatenschap)
VARU (Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen)
Palliatief.be (federatie palliatieve zorgen)
Ethias (info stadspensioenen)
Info overlijden en nalatenschap, Federale belastingsadministratie
Info fonds voor beroepsziekten
Info Studietoelagen Vlaanderen - Onderwijs
Info Ministerie van Financiën
Info Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering
Info attest van erfopvolging
Fonds voor Arbeidsongevallen
Info Kinderbijslagfonds Xerius

Burgerlijke Stand Evergem
Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem
Tel: 09 216 05 13
Burgerlijke Stand Gent
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
Tel: 09 266 72 62
Vredegerecht Gent
Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent
Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren 5, 1060 Brussel
Rijksdienst voor Pensioenen “begrafenisvergoeding rijksambtenaren”
Financietoren, Kruidentuinlaan 50 bus 51, 1010 Brussel
Rijksdienst voor Kinderbijslag
Trierstraat 70, 1000 Brussel
Ministerie van Financiën
Kunstlaan 30, 1040 Brussel
Dienst Tegemoetkoming aan personen met een handicap
Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel
Sodiganda - Stad Gent
Rembert Dodoensdreef 2, 9000 Gent
Stadspensioenen - OMOB
Franklin Rooseveltlaan 351, 9000 Gent
Registratiekantoor Gent - Evergem
Sint Lievenslaan 27, 9000 Gent
Rouwjuwelen
Wim Meeussen